Ελληνική έκδοση | English Version

Η Mavin Α.Ε. αποτελεί επένδυση της   Capital Connect Α.Ε  διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) - που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους €24 εκ. Το ΑΚΕΣ επενδύει σε καινοτόμες Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις των οποίων το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει από την καινοτομία. Η Tyres Herco www.herco.gr αποτελεί τη πρώτη επένδυση της Capital Connect στην ανακύκλωση.

Το 49,9% των κεφαλαίων της Capital Connect προέρχονται από το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ( www.taneo.gr/), το οποίο διαχειρίζεται συνολικά 150 εκ. Ευρώ με σκοπό να προάγει τις επενδύσεις στην Ελλάδα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την οικονομία.


                                              
Mavin's ecologic profile
Created and Hosted by FNGNET