Ελληνική έκδοση | English Version

Το εργοστάσιο της Mavin αποτελεί μια επένδυση ύψους 7 εκ. Ευρώ. Η δυνατότητα επεξεργασίας του εργοστασίου ανέρχεται στους 34.000 τόνους ετησίως με παραγωγή 8.500 τόνων τελικών προϊόντων. Το εργοστάσιο  βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

 
Mavin's ecologic profile
Created and Hosted by FNGNET