Ελληνική έκδοση | English Version

Η εταιρία αποξηραίνει τις α’ ύλες χρησιμοποιώντας τεχνολογία της Γερμανικής UMAG (www.umag.com ), της Ponndorf GmbH (www.ponndorf-gmbh.de ) και της KAHL Group (www.akahl.de) που είναι ευρέως γνωστές ως οι πλέον αξιόπιστες. Η τεχνολογία δίνει δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλης γκάμας α’ υλών παρόλο που η μαγιά και η βύνη είναι ιδιαίτερα ελκυστικές λόγω της γνωστής θρεπτικής τους αξίας. 

Τα παραπροϊόντα της ζυθοποιίας περιέχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας (από 75%-90%). Η ξήρανση επιτυγχάνεται με την επαφή με θερμαινόμενους με ατμό ανοξείδωτους δίσκους, τεχνολογία που προστατεύει τα θρεπτικά στοιχεία των υλών αυτών. Η αφαίρεση της υγρασίας είναι μέχρι του επιθυμητού ποσοστού της τάξης του 10% (με έμμεσο τρόπο μέσω των ανοξείδωτων επιφανειών των ειδικών ξηραντηρίων). Η επεξεργασία αυτή βελτιώνει τη χώνευση των προϊόντων από τα εκτρεφόμενα ζώα και τα ψάρια.

Η μονάδα είναι μια επένδυση €7.5 εκατομμυρίων και είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ISO 9001:2000 και HACCP, εξασφαλίζοντας τη ποιότητα των τελικών προϊόντων.


 
Mavin's ecologic profile
Created and Hosted by FNGNET