Ελληνική έκδοση | English Version

Τα παραπροϊόντα της ζυθοποιίας συνήθως καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο. Ανακυκλώνοντάς τα σε χρήσιμα τελικά προϊόντα, η Mavin συντελεί σημαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος.

 
Mavin's ecologic profile
Created and Hosted by FNGNET