Ελληνική έκδοση | English VersionMavin's location in Greece
www.capitalconnect.gr
Το Capital Connect ΑΚΕΣ με κεφαλαίο ύψους €24 εκ. επενδύει σε καινοτόμες Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της νέας οικονομίας και σε επιχειρήσεις των οποίων το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει από την καινοτομία.

www.taneo.gr
Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας είναι η πρώτη και μόνη εταιρεία στο χώρο της ανταγωνιστικής ανάπτυξης ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου με προσανατολισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

www.afis.gr
Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

www.electrocycle.gr
Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα.

http://www.beerexports.gr
Η Mavin έχει στενή συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων που προκύπτουν από τη βύνη και τη μαγιά της Ζυθοποιίας 
Mavin's ecologic profile
Created and Hosted by FNGNET