Ελληνική έκδοση | English Version

Η Mavin κατασκεύασε το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης παραπροϊόντων ζυθοποιίας, στην Ελλάδα και αποξηραίνει βύνη, μαγιά και άλλα βιομηχανικά παραπροϊόντα με σκοπό να παράγει πρώτες ύλες για τη παραγωγή ζωοτροφών και ιχθυοτροφών και οικιακών ζώων (pet food).

Η Mavin έχει στενή συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, την εταιρία που ελέγχει το μεγαλύτερη παραγωγή ζύθου στην Ελλάδα και από την οποία προμηθεύεται βύνη και μαγιά ζυθοποιίας και συνεργάζεται με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (EΛKEΘE) που σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ.) πραγματοποιούν έρευνες για την εκτενή χρησιμοποίηση προϊόντων της Εταιρίας σε ιχθυοκαλλιέργειες.

                        

 
Mavin's ecologic profile
Created and Hosted by FNGNET